Kontakt

Adres kancelarii:

Ul. Chopina 8/22
20-026 Lublin
tel: 081 743 76 32 fax wewn. 108
e-mail:lublin1@komornik.pl

 

 

Kancelaria czynna w dniach:

- czwartek 10.00-13.00 (WYŁĄCZNIE W SPRAWACH PILNYCH!!!)

- poniedziałek, środa i piątek przyjmowane są tylko wpłaty i wnioski w formie pisemnej 

 

Konto bankowe:

BANK PEKAO SA ODDZIAŁ LUBLIN

11 12405497 1111 0000 5003 9223