Właściwość terytorialnaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Włodzimierz Ryń jest właściwy do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, tj.: na terenie gmin Jastków i Konopnica oraz miasta Lublin w granicach: na zachód od Al. Spółdzielczości Pracy, ul. Unickiej, ul. Podzamcze, Al.Unii Lubelskiej do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na południe od ulic: Fabryczna, Droga Męczenników Majdanka, do granicy miasta z Gminą Głusk.

 

WYKAZ ULIC WG WŁAŚCIWOŚCI znajduje się na stronie internetowej Sądu Rejonowego: http://lublin-zachod.sr.gov.pl/pliki/33.pdf